Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 23.6.2013 v 10:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 16. 06. 2013

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: neděle 23.6.2013 v 10:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – nákup vybavení (nábytek, zařizovací předměty), upravené nabídky ostrahy budovy OÚ připojením na PCO
 4. Energoregion 2020, projekt „Malá komunální technika“, výběr obsahu a dodavatele nákupu malé komunální techniky
 5. Rozšíření vodovodu v obci Naloučany – p. Mácha K., pí. Havlíčková M.
 6. MAS Oslavka, o.p.s. – projektové záměry
 7. Realizace projektu v rámci POVV 2013 – výběr dodavatele opravy místních komunikací
 8. Sazby za pronájem KD Naloučany – změny výše nájmu
 9. Přidělení dotace z Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2013“ – schválení předložené smlouvy na poskytnutí dotace, stanovení termínu akce
 10. Nabídka na výrobu stolních kalendářů, FOTO-VIDEO-KUNC
 11. Nabídky RWE na dodávky zemního plynu
 12. Informace:
  - Valná hromada Společnosti obcí pro lesní hospodaření - informace
  - Doručená a odeslaná pošta
 13. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta