Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 10.9.2013 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 04. 09. 2013

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: úterý 10.9.2013 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Veteran enduro – motokros klub v AČR, žádost o povolení průjezdu v rámci motocyklové soutěže dne 28.9.2013
 4. Smlouva o připojení na PCO, SECURITY MONIT s.r.o. – schválení
 5. Smlouva o prodeji pozemku p.č. 1835, pí. Prochasková - schválení
 6. Nájemní smlouva p.č. 1436 - instalace aparatury pro seismické měření, MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země, Brno – schválení
 7. Zpracování změny č. 2 ÚP Naloučany, ing. Šilhavá – schválení zadání, návrh smlouvy
 8. POVV 2013 – realizace, opravy, závěrečná zpráva
 9. ENERGOREGION 2020, dotace na malou komunální techniku - vyúčtování
 10. Společenské odpoledne seniorů dne 12.10.2013 – program, náklady
 11. Rybářské závody „O pohár starosty obce 2013“ – projednání, termín, náklady
 12. Veřejné bruslení na ZS Náměšť nad Oslavou, společné s obcí Ocmanice - projednání
 13. Žádosti o podporu – Občanské sdružení Babybox pro odložené děti, Asociace nositelů legionářských tradic
 14. Nabídky na zařazení do knihy Křížem krážem Vysočinou II.
 15. Informace:
  • Změna dodavatele zemního plynu, Závěrkový list (nákup na burze)
  • Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19. a 24. 9.2013
  • Doručená a odeslaná pošta
 16. Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta