Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 10.11.2013 v 15:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 01. 11. 2013

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: neděle 10.11.2013 v 15:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Dotace POVV 2014 – příprava obsahu dotace
 4. Příprava plánu akcí a projektů pro rok 2014
 5. Využívání sběrného dvora ESKO-T v Náměšti nad Oslavou – návrh na uzavření smlouvy
 6. Odprodej částí pozemků p.č. 1373 a 1315, manž. Beranovi – schválení, další postup, návrh smlouvy
 7. Dotační titul MAS Oslavka „Kulturní a sportovní akce“ – návrh na podání žádosti
 8. Zpracování změny č. 2 ÚP Naloučany, ing. Šilhavá – informace o průběhu
 9. Hodnocení zaměstnance p. Nováčka Bohumila ml. – návrh mimořádné odměny
 10. Novoročenky obce – návrh na pořízení, výběr dodavatele
 11. Zimní údržba místních komunikací – dohoda p. Klíma, objednávka SÚS
 12. Informace:
  - Změna dodavatele zemního plynu 18.11.2013, Závěrkový list (nákup na burze)
  - Doručená a odeslaná pošta
 13. Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta