Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 18.12.2013 v 17:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 11. 12. 2013

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 18.12.2013 v 17:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Pojištění obecního majetku – nabídky pojišťoven zajišťovaná Němec & partners, a.s.
 4. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2014 – projednání a schválení
 5. Inventura majetku 2013 – složení inventurní komise, termín provedení inventury
 6. Dotace POVV 2014 – obsah dotace, zásady POVV 2014
 7. Dotační titul MAS Oslavka „Kulturní a sportovní akce“ – žádost o dotaci
 8. Zpracování změny č. 2 ÚP Naloučany, ing. Šilhavá – první návrh k připomínkování
 9. Smlouva o vkladu pozemků do hospodaření LD Náměšť nad Oslavou – návrh smlouvy a její schválení
 10. Plán akcí a projektů pro rok 2014 - upřesnění
 11. Pozemky pro stavbu RD (pod KD) – noví zájemci, projednání podmínek prodeje, vybudování inženýrských sítí a přístupové komunikace
 12. Úpravy systému vytápění KD Naloučany – návrh servisní firmy
 13. Odprodej částí pozemků p.č. 1373 a 1315, manž. Beranovi – informace o průběhu, žádost o dělení pozemku p.č. 1373, konečné znění smlouvy
 14. Ukončení smlouvy RWE – smluvní pokuta, průběh řešení
 15. Valná hromada VaK Třebíč – informace z VH
 16. Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření pro Náměšť nad Oslavou – informace o studii, požadavek na vyjádření k vlivu zadržení vody v k.ú. Naloučany
 17. Informace:
  • Využívání sběrného dvora ESKO-T v Náměšti nad Oslavou
  • Zasedání Mikroregion Náměšťsko dne 18.11.2013
  • Doručená a odeslaná pošta
 18. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.