Oblastní Charita Třebíč - Tříkrálová sbírka 2015

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Farnost, Vydáno dne: 05. 01. 2015

Každý rok od 1. do 14. ledna můžete v českých městech a vsích potkat na padesát tisíc charitních koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky poté Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží.

Tříkrálová sbírka v Obci Naloučany bude probíhat v neděli 11. 1. 2015 od 10:00 hod.

Svůj dar můžete též zaslat na sbírkový účet 66008822, kód banky 0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol 777, specifiký symbol 6600.

Více informací o této sbírce můžete získat na http://www.trikralovasbirka.cz/.