Oblastní charita Třebíč přichází s nabídkou svých služeb

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 16. 01. 2014


V novém roce přichází Oblastní Charita Třebíč s nabídkou rozšíření služeb do Náměště nad Oslavou a blízkého okolí.Jednou z nově nabízených služeb je Charitní pečovatelská služba Třebíč. Posláním této služby je poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Služba pomáhá při osobní hygieně a péči o sebe, přípravě a podávání jídla, nákupech, údržbě domácnosti a doprovázení k lékaři a na úřady. Služba je poskytována převážně v domácnostech uživatelů a to denně v časovém intervalu mezi cca 7 a 19 hodinou s ohledem na kapacitu a možnosti služby. Plán poskytování služby je tvořen po dohodě s uživatelem a snaží se reflektovat osobité potřeby každého zájemce.

Charitní pečovatelská služba klade velký důraz na důstojný přístup ke svým uživatelům, respektuje jejich individuální potřeby, podporuje je v soběstačnosti a rozvíjení jejich přirozených vztahů a kontaktů. Uživatelé služby se mohou spolehnout na kvalifikovaný a odborný přístup všech pracovníků, který je nezbytný pro kvalitní poskytování služby.

Další službou nové nabídky je služba Osobní asistence Třebíč, která je určena dětem, dospělým i seniorům. Je pro potřebného člověka náhradní pomocnou rukou, uchem, okem anebo třeba oázou klidu a porozumění. Služba pomáhá překonávat jejich omezení a tím zvyšovat kvalitu života. Je podporou na cestě samostatného způsobu života, rozhodovat o sobě a trávit čas podle svých představ.

V obtížné životní situaci mohou obyvatelé Náměště a okolí využít také služby Domácí hospicové péče Třebíč. Posláním je pomoci lidem, kteří bojují s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umožnit umírajícím prožít poslední období svého života v domácím prostředí.

Zavolejte, pracovníci přijedou k Vám domů, rádi zodpoví jakékoli dotazy a blíže Vás seznámí s možnostmi všech služeb. Schůzku je možné po předchozí telefonické domluvě dojednat také v kanceláři Oblastní charity Třebíč situované v suterénu Penzionu, Husova 947, Náměšť nad Oslavou.

Telefon: 775 613 621– sociální pracovník
Adresa: Karlovo nám. 41/30, Třebíč
Web: www.trebic.charita.cz
E-mail: mirka.dolezalova@charita.cz