Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 06. 02. 2014

Městský úřad Náměšť nad Oslavou - Obecní živnostenský úřad
Palackého 660
675 71 Náměšť nad Oslavou

UPOZORŇUJE

na novela zákona o živnostenském podnikání, která mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovinOd 17. října 2013 je účinná novela zákona o živnostenském podnikání, která mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh,konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovatpo dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od 17.10.2013. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi na „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin“, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění  podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení.  Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat  kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká!

2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1. nepodléhá správnímu poplatku.

Podle přechodných ustanovení zákona vyžaduje změna právní úpravy ze strany podnikatelů  p o u z e   podání žádosti o koncesi na Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ a to ve stanoveném termínu 6 měsíců od dne účinnosti novely, tedy od 17. října 2013.

Úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům.

Kromě prodejců lihovin v obchodech se úprava vztahuje také na podnikatele, kteří lihoviny prodávají v restauračních zařízeních, v dopravních prostředcích, v podnikových prodejnách, v lékárnách, na čerpacích stanicích, při sportovních, kulturních a společenských akcích, na plesech, na diskotékách, ve stáncích…  

Po uplynutí lhůty 6 měsíců, tj. po 17.4.2014, nebude moci žádný subjekt, který nebude držitelem koncese na „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, tyto dále prodávat.

Požádat o vydání koncese lze na kterémkoliv živnostenském úřadu na území ČR v úřední dny ( pondělí a středa ).

Hana Odehnalová
Obecní živnostenský úřad
Náměšť nad Oslavou
tel. 568619190