Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 17. 2. 2014 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 10. 02. 2014

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pondělí 17. 2. 2014 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Návrh  změny č. 2 ÚP Naloučany, ing. Šilhavá – stav po společném jednání
 4. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2013 – informace
 5. Inventura majetku 2013 – provedení inventury, informace
 6. Dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2014 – schválení dohod
 7. Činnost kontrolního a finnačního výboru v roce 2014 - informace předsedů výborů
 8. Obsah dotačního titulu POV Vysočina 2014 – podaná žádost, další postup realizace
 9. Přehled a informace o grantových programech Kraje Vysočina - výběr vhodných programů pro podání žádosti 
 10. Dotační titul MAS Oslavka „Kulturní a sportovní akce“ – přidělení dotace, uzavření smlouvy
 11. Výjezdová jednotka SDH Naloučany - změna na pozici velitele, odborná příprava
 12. Pronájem pozemku p.č. 1833 - změna ZD Naloučany/p. Klíma Vladimír
 13. Žádost o finanční příspěvek - Diakonie Broumov
 14. Nabídka  na koupi pozemků - Freitag Project Development, s.r.o.
 15. Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibetů - žádost i projednání
 16. Dopis od Svazku obcí "Skládka TKO" Třebíč - projednání jeho obsahu
 17. Informace:
  • Tříkrálová sbírka 2014, výtěžek v obci 5.360,- Kč
  • Vyjádření k akci "Reko SKAO Naloučany - kiosek"
  • Doručená a odeslaná pošta
 18. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.