Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 17. 4. 2014 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 10. 04. 2014

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)

 Termín: čtvrtek 17. 4. 2014 v 18:00 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Stav žádostí o dotaci z grantových programů Kraje Vysočina – POVV 2014, „Čistá voda 2014“,  „Jednorázové akce 2014“, informace, další postup
 4. Dotační titul MAS Oslavka „Kulturní a sportovní akce“ – vyhodnocení dotace
 5. Volby do Evropského parlamentu, 23.-24.5.2014 – informace
 6. Valná hromada Vodovody a kanalizace Třebíč, 4.4.2014 – informace z VH
 7. Regionální olympiáda dětí a mládeže, 20.-25.5.2014 – informace, startovné
 8. Pronájem KD, p. Sklenář Dušan, ukončení sezony HC Naloučany- podmínky
 9. Nabídka na koupi – JZD Jinošov - v likvidaci, budovy na pozemcích obce
 10. EKOKOM, nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů (NOZ) - schválení
 11. Informace:
  • XXXIII. Zámecký vrch, 3.- 4.5.2014
  • Doplnění dokumentace k žádosti o proplacení dotace z PRV (SZIF Brno)
  • ÚZSVM Brno – žádost o spolupráci, nemovitosti s nejednoznačným vlastníkem
  • Doručená a odeslaná pošta
 12. Diskuze 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany