MŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020“

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 24. 04. 2014

  MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

 Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zasíláme oznámení koncepce „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020“ (dále též jen „oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Kompletní znění oznámení naleznete zde (po kliknutí se dokument otevře).