Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2013

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 03. 06. 2014

Na základě § 17, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, zveřejňujeme znění Závěrečného účtu obce Naloučany za rok 2013 (po kliknutí na odkaz se dokument otevře). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naloučany za rok 2013 byla zveřejněna touto zprávou (po kliknutí se odkaz otevře).