Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 07. 07. 2014

Jako příslušný úřad, v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, uveřejňujeme oznámení koncepce „Program rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2015 - 2018“ (dále též jen „oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona a sdělujeme tímto, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Kompletní text oznámení je možno získat ZDE (po kliknití se dokument otevře).