Zveřejnění informací pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. 10. 2014

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 16. 07. 2014

Na základě ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme tyto informace:

- Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Naloučany, které bude voleno ve dnech 10. a 11. 10. 2014
- Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátní listiny nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů
(po kliknutí se jednotlivé odkazy otevřou)

Na stránkách města Náměšť nad Oslavou jsou v sekci VOLBY 2014 zveřejněny všechny potřebné informace k podávání KL, včetně vzorů pro KL jednotlivých volebních stran, vzoru prohlášení kandidáta a vzoru petice. Rovněž zde najdete informaci o potřebném počtu podpisů na peticích. KL se podávají nejpozději do 5.8.2014 do 16:00 hod. u registračního úřadu, kterým je pro všechny obce v obvodu ORP Městský úřad Náměšť nad Oslavou. Veškeré vzory a informace jsou rovněž zveřejněny na stránkách Kraje Vysočina a na stránkách jednotlivých registračních úřadů.