Zveřejnění seznamu volebních obvodů

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 17. 07. 2014

V souladu s ust. § 27 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 o z n a m u j e m e,

že v obci Naloučany je pro volby do zastupitelstev obcí vytvořen 1 (jeden) volební obvod.