Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 28. 07. 2014 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 21. 07. 2014

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pondělí 28. 7. 2014 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2014 – smlouva o dílo, projednání a schválení, další postup
 4. Volby do obecních zastupitelstev 10. a 11. 10. 2014 – informace, kandidátní listiny
 5. Prodej obecních pozemků – záměr prodeje pozemku 1066/10, pí Božková Věra
 6. Změna č. 2 ÚP Naloučany – zapracování připomínek, další postup
 7. Tradiční pouť v Naloučanech, 3. 8. 2014 – DH Galáni
 8. Informace:
  • E.on – upozornění vlastníkům, odstranění nebo ořez dřevin
  • „Plán opatření pro případ havárie“, soukromý zemědělec Josef Tůma, středisko Naloučany
  • Doručená a odeslaná pošta
 9. Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany