Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 28. 08. 2014 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 21. 08. 2014

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: čtvrtek 28. 8. 2014 v 19:00 hod
 
Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44
 
Program:
 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2014 – oprava pilíře lávky pro pěší přes řeku Oslavu, další postup
 4. Volby do obecních zastupitelstev 10. a 11. 10. 2014 – informace, kandidátní listiny
 5. Prodej pozemku 1066/10, pí Božková Věra – návrh smlouvy, společně s pozemkem p.č. st. 103
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce, a.s., přípojka Krumpholz
 7. Smlouva zakládající právo provést studnu – manž. Břízovi, p.č. 959/3v k.ú. Zahrádka
 8. Žádost Veteran enduro – motokros klub v AČR – povolení průjezdu motocyklové soutěže dne 27.9.2014
 9. Akce pořádané obcí Naloučany
  – Prázdninové (Na)loučení 2014, sobota 30. 8. 2014
  – Společenské odpoledne seniorů, sobota 27. 9. 2014
  – Rybářské závody
  – Drakyáda
  – Veřejné bruslení ZS Náměšť, od 10/2014
  – Informace k akcím, dohoda o jejich zajištění
 10. AČR – Auto klub elektrárna Dukovany – informace o záměru
 11. Informace:
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí
  • Doručená a odeslaná pošta
 12. Diskuze     
Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.
 
 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany