Pozvánka na ustavující zasedání ZO Naloučany dne 01. 11. 2014 v 16:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 24. 10. 2014

Pozvánka

na ustavující zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: sobota 01. 11. 2014 v 16:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení, složení slibu zvolených zastupitelů
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Rozhodnutí o uvolněných/neuvolněných funkcích starosty a místostarosty
 5. Volba starosty a místostarosty
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarosty
 6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba členů finančního výboru
  • volba členů kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 8. Informace:
  • Doručená a odeslaná pošta
 9. Diskuze
Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.
 

 

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany