Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 14. 11. 2014 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 07. 11. 2014

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pátek 14. 11. 2014 v 18:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Projekt protipovodňových opatření – informace, projekt DUR
 4. POVV 2014 – oprava pilíře lávky pro pěší přes řeku Oslavu, vyhodnocení
 5. POVV 2015 – návrhy a příprava projektu
 6. Dohody o provedení práce za rok 2014 – práce občanů pro obec  
 7. Hodnocení zaměstnance p. Nováček B. ml. – návrh mimořádné odměny
 8. Novoročenky obce – návrh na pořízení, výběr dodavatele
 9. Změny a doplnění usnesení ze ZO dne 1.11.2014 – kontrolní výbor, přepočet odměn
 10. Akce pořádané obcí Naloučany – Rozsvícení vánočního stromečku, neděle 30.11.
                                                 – veřejné bruslení ZS Náměšť, od 2014/2015
                                                 – informace k akcím
 11. Informace:
  • Doručená a odeslaná pošta
 12. Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany