Zveřejňení návrhu koncepce „Program rozvoje Kraje Vysočina 2015 - 2018“ včetně vihodnocení vlivů

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 14. 12. 2014

Jako příslušný úřad, v souladu s § 10f odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, uveřejňujeme informaci o zveřejnení návrhu koncepce „Program rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2015 - 2018“ (dále též jen „oznámení koncepce“), včetně vyhodnocení vlivu této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, zpracované podle § 10e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Kompletní text oznámení je možno získat ZDE (po kliknití se dokument otevře).

Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP186K