Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 02. 2015

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti podle ustanovení §46 (ochranná pásma) a §24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně nekterých zákonů (energetický zákon).

Konpletní text upozornění naleznete zde (po kliknutí se dokument otevře).