Informace pro veřejnost k problematice podávání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2014

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 02. 2015

Přiznání k dani z příjmů za rok 2014 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do středy 1. dubna 2015. Poplatníkům, jimž daňové přiznání zpracovává a podává poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do středy 1. července 2015. Podat daňové přiznání v prodloužené lhůtě je možné, jen pokud je příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty tj. před 1. dubnem 2015. Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů naleznete na www.financnisprava.cz.Územní pracoviště finančního úřadu (ÚP) budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:
v termínu od 23. 3. 2015 do 1. 4. 2015 v pracovních dnech vždy od 8:00 do 18.00 hodin
-
o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou

Další rozšíření úředních hodin je možné a bude zveřejněno přímo na jednotlivých ÚP.

Pracovníci ÚP zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených také formou výjezdů do vybraných obcí (Golčův Jeníkov, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jimramov, Kamenice nad Lipou, Lukavec, Nové Město na Moravě, Počátky, Polná, Přibyslav, Světlá nad Sázavou, Třešť a Velká Bíteš. Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2015 zveřejňuje Finančí správa na svých webových stránkách: www.financnisprava.cz.

K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2014 a k jeho vytištění je možo využt klasické nebo interaktivní tiskopisy dostupné na webových stránkách FS. Tyto formulář jsou určny k „papírovému“ podání.

Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu FS na adrese www.daneelektronicky.cz. Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účtní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání daňového přiznání učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřjněné správcem daně.

Kontakty na pracovišě FS a další informace naleznete na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz