Materiály pro jednání Valné hromady svazku obcí "Skládka TKO" Třebíč

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 18. 02. 2016

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech uzemních celků, par. 39, odst. 4, 5, 6 a 7 zveřejňujeme materiály pro jednání Valné hromady členů Svazku obcí pro komunální služby Třebíč, svolané na 10. 03 .2016, v rozsahu (po kliknutí na odkaz se dokument otevře):