Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2014

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 21. 05. 2015

Na základě § 17, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, zveřejňujeme znění   Závěrečného účtu obce Naloučany za rok 2014    a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naloučany, IČO: 00378208 za rok 2014 (po kliknutí na odkaz se dokument otevře).