Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 22. 4. 2015 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 15. 04. 2015

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)

 Termín: středa 22. 4. 2015 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Protipovodňová opatření Naloučany – dodatek č. 1 k SoD, další postup
  4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – návrhy smluv o zřízení služebnosti a dohody o odškodnění – schválení, návrh na pořízení DSP – dotace Kraj Vysočina
  5. Program obnovy venkova Vysočiny 2015 – nabídky, výběr dodavatel
  6. Oslavy 777 let od první písemné zmínky – dotační smlouva, podrobný program, organizační záležitosti
  7. Informace:

    8. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany