Veřejná vyhláška Finančního úřadu Kraje Vysočina

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 28. 04. 2015

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2
586 01 JIHLAVA

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

oznámení o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů daně z nemovitých věcí na rok 2015 k nahlédnutí ode dne 30.04.2015 do dne 01.06.2015 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Kompletní znění vyhlášky je k dispozici zde (po kliknutí se dokument otevře).