Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 05. 06. 2015 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 28. 05. 2015

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pátek 05. 06. 2015 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Protipovodňová opatření Naloučany – aktuální informace, další postup
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – aktuální informace, další postup
 5. Dělení pozemku p.č. 791/3 a těžba dřeva – aktuální informace, další postup
 6. Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší – aktuální informace, další postup
 7. Oslavy 777. let písemné zmínky – podrobný program, organizační záležitosti
 8. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny „Prázdninové (Na)loučení 2015“ – schválení uzavření smlouvy
 9. Roční účetní uzávěrka k 31.12.2014 – projednání, schválení
 10. Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2014 – projednání, schválení
 11. E.on – souhlas s umístěním sloupové trafostanice včetně venkovního vedení – projednání, schválení
 12. Prodej obecního pozemku p.č. 1320, k.ú. Naloučany, výměra 511 m2 – projednání, schválení záměru prodeje  
 13. Žádost o poskytnutí finančního daru – Nemocnice Třebíč
 14. Informace:
15. Diskuze
Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.
 
 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany