Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9. 7. 2015 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 01. 07. 2015

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: čtvrtek 9. 7. 2015 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – zpracování DSP, dotace Kraje Vysočina
  4. Dělení pozemku p.č. 791/3 a těžba dřeva – aktuální informace, další postup
  5. Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší – aktuální informace, další postup
  6. Oslavy 777 let písemné zmínky – zpráva o průběhu a plnění
  7. Prodej obecního pozemku p.č. 1320, k.ú. Naloučany, výměra 511 m2 – projednání, schválení prodeje
  8. Informace:
     9. Diskuze
 
Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.
 
 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany