Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 20. 07. 2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek

V souladu s § 172 odst. 1 a násl. správního řádu o zveřejňujeme:

1) Veřejnou vyhlášku „Zveřejnění návrhu OOP PZKO CZ06Z“
2) Návrh OOP PZKO CZ06Z
3) Přílohu k návrhu OOP PZKO CZ06Z - „PZKO CZ06Z“

Po kliknutí se dokument otevře v plném znění.