Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 10. 08. 2015 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 04. 08. 2015

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pondělí 10. 08. 2015 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – dohoda o spolufinancování s obcí Ocmanice, průběh zpracování a další postup
 4. Těžba a prodej dřeva na stojato na p.č. 791/3 – schválení, 600 Kč/m3, p. Král Miroslav
 5. Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší – aktuální informace, další postup
 6. Rozpočtové opatření č. 02/2015 – projednání a schválení, zahrnutí dotací, zpracování DSP a prodeje dřeva a pozemků
 7. Prodej obecního pozemku p.č. 1320, k.ú. Naloučany, výměra 511 m2, 25,- Kč/m2 – p. Jeřábek, smlouva  
 8. Prodej obecního pozemku p.č. 1327, výměra 1116 m2, a  p.č. 1283, výměra 255 m2, k.ú. Naloučany, 25,- Kč/m2 – pí Chládková, schválení, smlouva
 9. Nabídka zpracování Strategického rozvojového dokumentu obce - projednání
 10. Prázdninové (Na)loučení 2015 – termín, obsah, náklady a dotace, zajištění
 11. Společenské, sportovní a kulturní akce pořádané obcí – Rybářské závody, Společenské odpoledně seniorů, a další – předběžné termíny a finanční náklady
 12. Informace:
  • Rozhodnutí „AVG Náměšťský cyklomaraton“ 15.08.2015 od 06:00 do 18:00
  • Vydaná vyjádření  
  • Doručená a odeslaná pošta
 13. Diskuze
Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.
  
 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany