VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 25. 08. 2015

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

Opatření obecné povahy

kterým se s účinností od 26. 8. 2015 ruší zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami z těchto vodních toků ve správním obvodu obce Naloučany

řeka Oslava
potok Jasinka

včetně jejich přítoků

Kompletní znění vyhlášky naleznete zde.