Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 13. 09. 2015 v 10:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 04. 09. 2015

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: neděle 13. 09. 2015 v 10:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – průběh, další postup, příprava žádosti o dotaci
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodí Moravy, s.p., schválení
 5. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Lesy ČR, s.p., schválení 
 6. Těžba a prodej dřeva z p.č. 791/3 – schválení, těžba p. Král Miroslav za 500,- Kč / m3, prodej Mrtka Antonín za 1.100,- Kč za m3, Kronospan za 700,- Kč/m3
 7. Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší – ukončneí, příprava vyhodnocení doatce
 8. Žádost Veteran enduro – motokros klub v AČR – povolení průjezdu motocyklové soutěže dne 26. 09. 2015
 9. Žádost o příspěvek na opravu požárního vozidla - Obec Pozďatín
 10. Zpracování Strategického rozvojového dokumentu obce - projednání
 11. Společenské odpoledně seniorů, Rybářské závody – termíny, zajištění
 12. Informace:
  • Svazek obcí pro komunální služby - odkup AVE, vyjádření
  • E.on - upozornění vlastníkům
  • MěÚ Náměšť nad Oslavou - upozornění kůrovec
  • Doručená a odeslaná pošta
 13. Diskuze
Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.
 

 

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany