Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 13. 10. 2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno 

vyhlašuje dne 13. října 2015
výběrové řízení na prodej majetku ve vlastnictví České republiky
.

Veškeré informace o tomto můžete získat ze zveřejněného OZNÁMENÍ (po kliknutí se odkaz otevře), a to včetně všech příloh.