Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 31. 10. 2015 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 25. 10. 2015

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: sobota 31. 10. 2015 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – průběh, další postup, příprava žádosti o dotaci, nabídka REASON, nabídka ing. Charvát
 4. Těžba a prodej dřeva z p.č. 791/3 – průběh a další postup
 5. Žádost o příspěvek na opravu požárního vozidla - Obec Pozďatín
 6. POVV 2016 – návrhy a příprava projektu
 7. Dohody o provedení práce za rok 2015 a odměny členům v.j. SDH  – návrhy, schválení 
 8. Pojištění členů v.j. SDH „Florián“ - nabídka
 9. Hodnocení zaměstnance p. Nováček B. ml. – návrh mimořádné odměny
 10. Novoročenky obce – návrh na pořízení, výběr dodavatele
 11. Rozsvícení vánočního stromečku – příprava
 12. Akční plán rozvoje územního správního obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou – základní informace
 13. Informace:
  • Kontrola OSSZ Třebíč – seznámení s výsledkem
  • ÚZSVM Brno – žádost o spolupráci
  • Kraj Vysočina, veřejná vyhláška – aktualizace záplavového území Oslava
  • Doručená a odeslaná pošta
 14. Diskuze
Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.
   
 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany