Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 20. 11. 2015 v 17:00 hod - ZMĚNA

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 12. 11. 2015

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pátek 20. 11. 2015 v 17:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – žádost o dotaci, nabídka REASON, nabídka ing. Charvát, schválení uzavření smluv a podání žádosti o dotaci
  4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2016 – Diecézní charita Brno
  5. Informace:
    • Doručená a odeslaná pošta
  6. Diskuze
Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.
 

 

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany