Zveřejnění návrhu obecně závazných vyhlášek obce Naloučany

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 14. 12. 2015

Zastupitelstvo obce Naloučany se na svém zasedání dne 12. 12. 2015 usneslo vydat, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazné vyhlášky (díle jen OZV):

-  OZV obce Naloučany č. 01 / 2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Naloučany, na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- OZV obce Naloučany č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

- OZV obce Naloučany č. 03 / 2015, o zákazu podomního prodeje a pochůzkového prodeje na území obce Naloučany, v souladu s ust. § 18 odst. 3) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.