Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 14. 02. 2016 v 10:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 04. 02. 2016

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: neděle 14. 02. 2016 v 10:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Nabídka fy Terra Group Investment, a.s. pro občany obce – zajištění centrálního nákupu energií, finanční úspora  
 4. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2015 – informace
 5. Inventura majetku 2015 – provedení inventury, informace
 6. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2015 - informace předsedů výborů
 7. Obsah dotačního titulu POV Vysočina 2015 – podaná žádost, návrh smlouvy na realizaci s VH-Montstav - schválení
 8. Přehled a informace o grantových programech Kraje Vysočina - výběr vhodných programů pro podání žádosti a jejich schválení
 9. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ - pořízení nového dopravního automobilu JSDHO, podmínky dotace, schválení žádosti
 10. Pravidelná odborná příprava členů JSDHO – školení, nákup příruček a předplatné časopisu 112
 11. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o stavu a další postupu
 12. Těžba a prodej dřeva z p.č. 791/3 – informace, průběh
 13. Koupě nemovitostí JZD Jinošov - v likvidaci – informace, další postup
 14. Dohody o provedení práce za rok 2016 – návrhy, schválení
 15. Hodnocení zaměstnance p. Nováček B. ml. – nová pracovní smlouva, schválení
 16. Nájem budovy č.p. 43 DDM Hrádek Třebíč – výpověď k 31.12.2016, další nájemce Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ - občanské sdružení, další vývoj
 17. Kácení dřevin mimo les v majetku obce – lípa u hřbitova, projednání žádosti
 18. Informace:
  a. Tříkrálová sbírka 2015, výtěžek v obci 7.359,- Kč
  b. Jednání obcí ORP Náměšť nad Oslavou a Mikroregionu Náměšťsko, 8.2.2016  
  c. Doručená a odeslaná pošta
 19. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

  
 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany