Přiznání k dani z příjmů za rok 2015

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 17. 02. 2016

 FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA
Tolstého 2, 586 01 Jihlava

Přiznání k dani z příjmů za rok 2015 jsou poplatníci povinni podat  nejpozději do pátku 1. dubna 2016 . Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pátku 1. července 2016. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 2016 včetně. 
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách: 
-
v termínu od 21. 3. 2016 do 1. 4. 2016 ve všech pracovních dnech vždy do 18.00 hodin
o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou
Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřjněo přímo na jednotlivých pracovištích.

Pracovníci Finanční správy zajistí přjímání daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených také formou výjezdů do vybraných obcí -viz. odkaz http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2016/vyjezdy-pracovniku-do-obci-7099.

K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2015 a k jeho vytištění je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích Finanční správy. Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. Další informace naleznete zde http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2016/financni-sprava-zavadi-bezplatnou-danovou-slozenku-7135.