MŽP - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 01. 08. 2016

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu ustanovení § 21 písm. c) zákona,  v souladu s § 6 odst. 6 zákona, oznamuje zveřejnění záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu (dále jen „oznámení“) a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčených krajů.

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3, resp. 4 k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.

Do oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP469 (po kliknutí se odkaz otevře).