Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 22. 08. 2016

INFORMACE
o počtu a sídlech volebních okrsků

 Starosta obce Naloučany podle ust. § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

p o s k y t u j e

tímto každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informaci o počtu a sídlech volebních okrsků. 

V obci je jeden volební okrsek se sídlem: Naloučany 44 (budova OÚ Naloučany)

V Naloučanech dne 22. 08. 2016

Havlíček Antonín
starosta obce