Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 22. 08. 2016

Podle ust. § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise

pro volební okrsek č. 1 se sídlem Naloučany 44 (budova OÚ Naloučany)

Lucii Hrdličkovou                                                                 19. 07. 1994
jméno a příjmení, titul                                                           datum narození

Petra Křičky 560, Náměšť nad Oslavou, 675 71
trvalý pobyt, včetně PSČ

V Naloučanech dne 22. 08. 2016

Havlíček Antonín
starosta obce