Zveřejnění návrhu OZV 01/2016 o nočním klidu

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 05. 09. 2016

  Obecně závazná vyhláška č. 01 / 2016,   

 o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Naloučany se na svém zasedání dne 23. 08. 2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (po kliknutí se vyhláška otevře).Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!