Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 19. 10. 2016 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 11. 10. 2016

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 19. 10. 2016 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Volby 2016 – zastupitelstvo kraje, průběh, výsledky
 4. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – výsledky výběrového řízení
 5. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o výběrovém řízení, stavu a další postupu, dokumentace přípojek
 6. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – informace a cenové nabídky, rozdělení realizace (bez rozhlasu)
 7. Plnění rozpočtu do 09/2016 - informace
 8. Návrh rozpočtového opatení č. 2/2016 - projednání, schválení
 9. Nařízení obce Naloučany č. 01/2016, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb souvisejících s pronájmem hrobového místa a užíváním veřejného pohřebiště – projednání, schválení
 10. Řád veřejného pohřebiště Naloučany, vzorová smlouva o pronájmu hrobového místa – projednání, schválení
 11. Žádost o koupi pozemku, p. Klíma Milan, p.č. 10131/11 – schválení prodeje
 12. Průkaz energetické náročnosti budov – posouzení, zaslání zpracování
 13. Projektová dokumentace Cesta C1 („Vápenný“) – informace, vyjádření obce
 14. Společenské, sportovní a kulturní akce pořádané obcí – rozsvěcení vánočního stromečku, novoročenky – předběžné termíny a finanční náklady
 15. Nákup mobiliáře (pivní sety) – doplňující informace
 16. Informace:
  • Dopis pí. Fojtíková Božena
  • Doručená a odeslaná pošta
 17. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany