Výběrové řízení - "Dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH obce Naloučany"

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Výběrová řízení, Vydáno dne: 07. 11. 2016

Obec Naloučany vyhlašuje výběrové řízení na dodávku - název zakázky "Dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH obce Naloučany".

Zadání zakázky je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tento projekt je spolufinancován z programu Ministerstva vnitra ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2016“ a z účelové investiční veřejné podpory z rozpočtu Kraje Vysočina.