Nařízení obce číslo č. 01 / 2016

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 07. 11. 2016

Zastupitelstvo obce Naloučany vydává nařízení obce č. 01/2016, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti Naloučany.

Výše maximálních cen je stanovena:

1. Maximální cena za pronájem hrobového místa se stanovuje ve výši 5,- Kč za každý m2 hrobového místa a za 1 rok.

2. Maximální cena služeb souvisejících s nájmem hrobového místa se stanovuje ve výši 10,- za každý m2 hrobového místa a za 1 rok.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.

Kompletní znění nařízení naleznete zde (po kliknutí se dokument otevře).