Opatření obce - Řád veřejného pohřebiště Naloučany

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 07. 11. 2016

Obec Naloučany, jako provozovatel veřejného pohřebiště, vydává Řád veřejného pohřebiště Naloučany, jako svoje opatření.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.

Kompletní znění nařízení naleznete zde (po kliknutí se dokument otevře).