Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 20. 12. 2016 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 13. 12. 2016

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: úterý 20. 12. 2016 v 18:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – další vývoj a postup
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o výběrovém řízení,
 5. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – projektová dokumentace, další vývoj a postup
 6. Plnění rozpočtu do 11/2016 – informace
 7. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2016 – projednání, schválení
 8. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2017 – projednání, schválení
 9. Inventury 2016 – složení komise, termín inventur - schválení
 10. OZV 02/2016 o době nočního klidu a omezení hlučnosti – změna dle nových zákonných úprav a zrušení OZV 01/2016, důvody, projednání, schválení
 11. OZV 03/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku  – dle nových zákonných úprav, důvod, projednání, schválení
 12. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2017 – Diecézní charita Brno
 13. Žádost o jednorázový finanční příspěvek – Farnost Náměšť nad Oslavou, nákup varhan do kostela v Naloučanech - projednání
 14. Využívání budovy č.p. 43 (stará škola) – smlouva o nájmu nemovitosti – projednání, schválení
 15. Žádost o koupi pozemku, p. Sladký Miloslav, p.č. 39/1 (část) a 39/2 – schválení záměru prodeje
 16. Obsah dotačního titulu POVV 2017 – změny, návrh možností a jejich projednání
 17. Informace:
  - VH Mikroregion Náměšťsko 31. 10. 2016 – informace
  - Seminář OBK 29. 11. 2016 – informace
  - Povolení kácení dřevin – manž. Špačkovi , p.č. 11001/6, Povodí Moravy s.p.
  - Dotace jSDH obce – obsah, realizace
  - Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - informace
  - Doručená a odeslaná pošta
 18. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany