Zveřejnění OZV 02/2016 a 03/2016

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 20. 12. 2016

 Zastupitelstvo obce Naloučany se na svém zasedání dne 20. 12. 2016 usneslo vydat:

- na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku  č. 02 / 2016 o nočním klidu (po kliknutí se vyhláška otevře),

- podle § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 03 / 2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku (po kliknutí se vyhláška otevře).