Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 27. 01. 2017 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 19. 01. 2017

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pátek 27. 01. 2017 v 18:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – výsledky výběrového řízení, schválení smlouvy s dodavatelem
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – výsledky výběrového řízení, další průběh
 5. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – zpracovaná projektová dokumentace, podaná žádost o dotaci, další postup
 6. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2016 – informace
 7. Inventura majetku 2016 – provedení inventury, informace
 8. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2016 - informace předsedů výborů
 9. Obsah dotačního titulu POV Vysočina 2017 – hodnocení nabídek, výběr dodavatele, podání žádosti
 10. Změny ve složení JSDHO, pravidelná odborná příprava členů JSDHO – změny členů, školení
 11. Těžba a prodej dřeva z p.č. 791/3, dělení pozemku – informace, průběh
 12. Hodnocení zaměstnance p. Nováček B. ml. za rok 2016 – návrh a schválení odměny
 13. Žádost o koupi pozemku, p. Sladký Miloslav, p.č. 39/1 (část) a 39/2 – schválení prodeje, smlouva
 14. Životní jubilea občanů obce – informace, nákup knižních darů
 15. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost o projednání připojení ke kampani
 16. Informace:
  • Tříkrálová sbírka 2017, výtěžek v obci 8.215,- Kč
  • VI. Regionální olympiáda dětí a mládeže – prvotní informace
  • VaK Třebíč – informace k dopisu ing. T. Třetiny, Moravský Krumlov
  • Pronájem hrobových míst - průběh
  • Doručená a odeslaná pošta
 17. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO. 

 

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany