Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 09. 03. 2017

VODOVODY A KANALIZACE
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

 Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na aktuální rok, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená střednědobá opatření, schválený závěrečný účt svazku a rozpočtové provizorium jsou nebo budou zveřejněny na webových stránkách Tyto smluvy jsou zveřejněny webových stránkách dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na adrese:

http://www.vaktr.cz/hospodareni.html.

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v sídle dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE, ulice Kubišova 11723, Třebíč.