Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 18. 03. 2017 v 16:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 10. 03. 2017

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: sobota 18. 03. 2017 v 16:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – dodavatel, další průběh
 4. Obsah dotačního titulu POV Vysočina 2017 – hodnocení nabídek, výběr dodavatele, podání žádosti
 5. Přehled a informace o grantových programech Kraje Vysočina - výběr vhodných programů pro podání žádosti a jejich schválení
 6. Žádost o koupi pozemku, p. Krotký Pavel, p.č. 39/1 (část – 9 m2) – schválení záměru prodeje, podmínky
 7. Oznámení o prodeji nemovitostí JZD Jinošov - v likvidaci – prodej cesty na Pucov
 8. Kreslená mapa Třebíčska, CBS Nakladatelství – objednávka, požadavek, podklady
 9. Omezení dopravy v Náměšti nad Oslavou – XXXV. Zámecký vrch, plánované opravy
 10. Pálení čarodějnic – příprava a financování
 11. VI. Regionální olympiáda dětí a mládeže – startovné, informace
 12. Zpracování pasportu dopravního značení, místních komunikací a veřejného osvětlení – návrh na pořízení pro další využití obce (dotace)
 13. Vyjádření k akci Naloučany – Preisner: NN kab. Přípojka - podmínky
 14. Informace:
  • VH Mikroregion Náměšťstko, 1. 3. 2017, informace
  • Oznámení o přerušení dodávky – 20. 3. 2017, Tůma
  • Svazek obcí pro komunální služby – VH 23. 3. 2017
  • Pronájem hrobových míst - průběh
  • Doručená a odeslaná pošta
 15. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany